В ПОМОЩ НА УЧИЛИЩНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА 5 и 6 клас.

Учениците, които срещат затруднения с овладяването на материала по английски език в училище, могат да получат квалифицирана помощ от преподавател в група до 5 човека. Два пъти в седмицата по 1 учебен час /45 мин./ Такса 32 лв. месечно.

Записвания на телефон: 0895 506 219

читалище "Св. Св. Кирил и Методий 1985"

ж. к. "Меден рудник", бл. 25 /партер/